ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนอนุบาล บชร.2

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาล บชร.2

ประวัติโรงเรียนอนุบาล บชร.2

          กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขึ้นเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2531 เปิดสอนควบคู่กับโรงเรียนอนุบาลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2531 เป็นศูนย์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ณ ขณะนั้นมีพลตรีเกษม ช่วงโชติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นผู้รับใบอนุญาต มีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 12 ไร่ 3งาน

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง

         1. เพื่อเป็นสวัสดิการเลี้ยงดูบุตรกำลังพลที่ไปราชการทหาร

         2. เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลที่ไม่มีงานทำ

         3. เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่บัตรหลานกำลังพลในค่ายสุรนารีและพื้นที่ใกล้เคียง

         ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 มี พลตรี เภา โพธิ์เงิน ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณกาญจณา โพธิ์เงิน ประธานชมรมแม่บ้านกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 และมีผู้บังคับกองพันพร้อมคณะแม่บ้านทั้ง 5 กองพัน เป็นกรรมการ

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.